Diary of an African Nun在线观看和下载

Diary of an African Nun (1977)

  • 豆瓣评分:  未知
  • 上映时间: 1977
  • 更新时间:
穷电影 暂时没有为您收集到播放资源!

《Diary of an African Nun》下载资源

《Diary of an African Nun》相关推荐

最长一枪 王志文、余男 6.1
小小的愿望 彭昱畅、王大陆 5.1

《Diary of an African Nun》剧情内容介绍

《Diary of an African Nun》在线观看和下载

剧情内容介绍

Diary of an African Nun

发布于1977年。由茱莉·黛许执导,并且由编剧爱丽丝·沃克携幕后团队创作。并于1977公映的电影。

..
没有感埥de殺手 2020-01-07

电影课上看的实验性短片,运镜和剪辑很有讲究,值得一看